Ασφάλιση αυτοκινήτου

Θέλετε να ασφαλίσετε το όχημά σας για να το προστατέψετε από κάθε πιθανό κίνδυνο; Πολύ σωστά. Άλλωστε, έτσι θα έπρεπε, βάσει Νόμου περί υποχρεωτικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, εκτός του οδηγού, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτοί οι πιθανότεροι κίνδυνοι. Σήμερα η NP insurance σας προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης του Κλάδου Αυτοκινήτων. Με συνέπεια και ευελιξία προσαρμόζεται στις ανάγκες σας για να μπορείτε, πάντα, εσείς να νιώθετε σίγουροι για την ασφάλεια των μετακινήσεών σας.
Γιατί να ασφαλίσετε το αυτοκινητό σας πέραν των βασικών καλύψεων; Γιατί πρόκειται για:
 • ένα περιουσιακό στοιχείο με οικονομική αξία,
 • ένα περιουσιακό στοιχείο με αυξημένη ανάγκη εξασφάλισης, καθώς απειλείται συχνά από κινδύνους όπως η φωτιά, η κλοπή κλπ.
 • για την ασφάλεια του ίδιου του οδηγού, ο οποίος εκτίθεται σε πολλαπλούς κινδύνους και εξαιρείται της καλύψεως των επιβαινόντων.
Γιατί να επιλέξετε την NP insurance και για ασφάλιση αυτοκινήτου; Γιατί σας παρέχει:
 • Ταχύτητα αποζημιώσεων
 • Συμμετοχή στο σύστημα φιλικού διακανονισμού
 • Πληροφόρηση πορείας φακέλου ατυχήματος
 • Σύγχρονη αντίληψη
 • Φιλική εξυπηρέτηση
 • Συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη
 • Φερεγγυότητα
 • Μείωση ασφαλίστρων - με τη «σύνθετη» ασφάλιση έναντι της «απλής».
 • Επιπλέον, η NP insurance συμμετέχει στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού και αποζημιώνει με συνέπεια τους πελάτες της, όταν δεν έχουν ευθύνη σε τυχόν ατύχημα.
 • Παροχή οικογενειακής έκπτωσης 5%
Επιλέξτε το πρόγραμμα ασφάλισης που σας ταιριάζει, από τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NP SIMPLE MINUS ΝΡ SIMPLE NP SIMPLE PLUS NP ΟΔΙΚΗ ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΡΙΑΙΝΑ
Αστική Ευθύνη Τρίτων Σωματικές Βλάβες
Αστική Ευθύνη Τρίτων Υλικές Ζημιές
Υλικές Ζημιές εντός Φυλασσομένων Χώρων - Συνεργείων
Υλικές Ζημιές Τρίτων εντός Πορθμείου ή κατά την Μεταφορά του οχήματος
Επέκταση Α.Ε. στο Εξωτερικό
Φροντίδα Ατυχήματος
Ρυμούλκηση συνεπεία Ατυχήματος  
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Τροχαίο Προσωπικό Ατύχημα  Οδηγού     10.000   10.000 10.000 10.000
Διατήρηση Β/Μ (ισχύει για δύο ζημιές)
Νομική Προστασία 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Οδική Ταξιδιωτική Βοήθεια            
Αερόσακοι 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Υλικές Ζημιές Τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης του οχήματος         3.000 3.000 3.000
Πυρκαγιά        
Πυρκαγιά συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών        
Ολική Κλοπή        
Μερική Κλοπή        
Υλικές Ζημιές συνεπεία Καιρικών Φαινομένων          
Χαλαζόπτωση μέχρι 20% του Α.Κ.      
Θραύση Κρυστάλλων 900 900 900 900 900 900 900
Ίδιες Ζημιές συνεπεία Κακόβουλων Ενεργειών            
Στάσεις - Απεργίες            
Ολική Καταστροφή Ασφαλισμένου Οχήματος 75%              
Ίδιες Ζημιές            
Αστική Ευθύνη Τρίτων για Σ.Β. και Υ.Ζ. από Μεταφερόμενο ή Προεξέχον Φορτίο ή από Πτώση Αντικειμένου εκ του οχήματος             3.000
Υλικές Ζημιές από Μετάδοση Πυρκαγιάς - Εμπρησμός            
Εξαγορά Παλαιότητας Ανταλλακτικών            
Ίδιες Ζημιές κατά την Μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος            
Κλοπή Ηχοσυστήματος         200 200 200
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  


Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω χορηγήσει στην «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», στο πλαίσιο της παρούσας επικοινωνίας, είναι ακριβή. Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα ρητά από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» της «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», ότι η εταιρία θα διατηρεί σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, που θα έλθουν σε γνώση της, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο χορηγούνται. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εκ μέρους της Εταιρίας, θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της ή διαχείρισης ζημιών, προς τούτο δε, παρέχω, ρητά και ελευθέρως, τη συγκατάθεσή μου, η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων μου από αποδέκτες αυτών, ήτοι από τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγών νόμων ή αποφάσεων δικαστηρίων, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, την Υ.Σ.Α.Ε., το Κέντρο Πληροφοριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, δικηγόρους, ιατρούς, πραγματογνώμονες, δικαστικούς επιμελητές και λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα από ασφαλιστικές συμβάσεις, αλλά και από συνδεδεμένες με την Εταιρία επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζω εάν τα προσωπικά μου δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που με αφορούν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής.